Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  23.10.2018, 09:18h


Vježba civilne zaštite Roški slap 2018.

Roški slap bit će u srijedu, 24. listopada 2018. poligon za izvođenje terenske vježbe civilne zaštite u organizaciji Grada Drniša, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje iz Šibenika, Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i drugih suradnika.

Teme vježbe su požar na prostoru NP „Krka“, evakuacija posjetitelja, spašavanje posjetitelja s visine, spašavanje čovjeka iz rijeke i koordinirano djelovanje operativnih snaga. Lokacija Roškog slapa odabrana je kao poveznica dviju obala, posjetiteljski atraktivnog, ali i po broju biljnih i životinjskih svojti osjetljivog ekosustava. Vježba civilne zaštite Roški slap 2018. udružila je snage Stožera civilne zaštite Grada Drniša, na lijevoj obali, i Stožera civilne zaštite Grada Skradina, na desnoj obali.

Djelovanje i mogućnosti redovitih snaga sustava civilne zaštite u slučaju požara, evakuacije i spašavanja, kao i usklađenost postupanja svih sudionika vježbe sa zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske i prihvaćenim propisima Europske unije, normama, pisanim i nepisanim pravilima postupanja svih snaga, bit će prikazani u koordiniranoj dvosatnoj vježbi.

U akciji sudjeluju gradovi Drniš i Skradin, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije, Javna vatrogasna postrojba Drniš, dobrovoljna vatrogasna društva Drniš, Promina, Dubravice, Skradin, Ervenik i Sv. Juraj, Policijska postaja Drniš, stanice Drniš i Šibenik Hrvatske gorske službe spašavanja, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Gradsko društvo Crvenog križa Drniš, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“.

Vatrogasci sudjeluju u simulaciji triju požara: kod uzvodnog pristaništa prema manastiru Krka, iznad Oziđane pećine i kod ulaza prema vodenicama, a pomažu im i članovi HGSS-a u potrazi za nestalim posjetiteljem i prilikom izvlačenja utopljenika iz Krke na slapištu Ogrlice. Hrvatska gorska služba spašavanja glavnu ulogu imat će u spašavanju odnosno izvlačenju čovjeka iz rijeke na Ogrlicama, spašavanju ozlijeđene osobe kod Oziđane pećine i potrazi za nestalim posjetiteljem oko vodenica.

Crveni križ Drniš obavljat će prijam evakuiranih osoba i voditi propisanu evidenciju. Zavod za hitnu medicinu skrbit će o medicinskom osiguranju vježbi i aktivno sudjelovati u pružanju pomoći ozlijeđenim osobama. Policija iz Drniša osigurat će vježbe i regulirati promet na dvjema točkama, s obje strane mosta na Roškom slapu. U vježbi će sudjelovati i djelatnici JU „NP Krka“ a službeni brodovi osigurat će evakuaciju posjetitelja i članova spasilačkog tima.

Izvođenje terenske vježbe simuliranog događaja omogućit će provjeru djelovanja svih operativnih snaga u svom pojedinačnom području rada ali i u suradnji s drugim sudionicima. Opća je pretpostavka da su te snage svaka u svojoj nadležnosti primjereno opremljene i osposobljene za simulirani događaj i da je suradnju s drugim službama i tijelima potrebno neprekidno podizati na veći stupanj sve do postizanja učinkovitog stupnja suradnje u svim stvarnim događajima.

Pripreme za vježbu, njeno održavanje i analiza poslužit će krajnjem cilju, uočavanju i preispitivanju svih slabih točaka u odgovoru na jedan složeni događaj. Otklanjanje tih nedostataka, slabosti i manjkavosti, kako u postupanju tako i u propisanim procedurama, planovima i standardnim operativnim postupcima, doprinijet će maksimalnom stupnju zaštite čovjeka, ljudske imovine i prirodne baštine.